[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Zabytki archeologiczne w Śmiardowie Krajeńskim

W Śmiardowie Krajeńskim znajduje się największe w Polsce cmentarzysko z wczesnej epoki brązu, które funkcjonowało między XVIII a XVI wiekiem p.n.e. Najważniejszym znaleziskiem jest grób przedstawiciela miejscowej elity z 1 poł. II tysiąclecia wyposażony w siekierkę i sztylet z brązu.

Cmentarzysko odkryto już w 1932 roku i w kolejnych latach badania wykopaliskowe przeprowadził dr Friedrich Holter z ówczesnego Landesmuseum Schneidemhl. Przebadał łącznie 90 grobów. Na publikację wyników badań przyszło czekać aż do 1987 roku, ale zabytki bezpowrotnie zaginęły podczas zawieruchy w czasach II wojny światowej. W latach 70. XX wieku na stanowisko powrócili archeolodzy, ale nie udało im się odnaleźć żadnego grobu z epoki brązu.W 1975 roku, sondażowe badania prowadził tu dr Kazimierz Siuchniński z KA UAM w Poznaniu. W rezultacie jego badań odkryty został zniszczony grób megalityczny KAK w fazy IIb oraz pozostałości osady tej kultury. Część osadowa odsłonięta została w strefie kulminacji piaszczystego wzniesienia, na przedłużeniu cmentarza wiejskiego.W 1979 roku przeprowadzono na stanowisku penetracje terenowe. W ich efekcie na wschód od cmentarza, w strefie stoku wzniesienia zarejestrowano osadowy materiał ceramiczny WEB. Konsekwencją było wydzielenie dwóch osobnych stanowisk archeologicznych. Pierwsze z nich objęło swym zasięgiem strefę rejestracji grobów wanienkowatych, zaś drugie koncentrację ceramiki zlokalizowanej na wschód od cmentarza.

W 2003 roku rozpoczęto ponowne badania wykopaliskowe na stanowisku. Początkowo prace koncentrowały się w strefie występowania grobów – zarejestrowano kolejne pochówki i towarzyszące im obiekty. W trakcie przypadkowych penetracji powierzchniowych prowadzonych około 50m na wschód od cmentarza, przy drodze szlakowej wiodącej do Śmiardowa Krajeńskiego (po wykarczowaniu rosnących tam drzew) zarejestrowano liczny materiał ceramiczny WEB. Podczas badań prowadzonych w ostatnich latach archeolodzy odsłonili cztery groby i kilka pozostałości związanych zapewne z funkcjonującym cmentarzyskiem. Jednym z interesujących pochówków jest ten należący do zmarłego mężczyzny w wieku ok. 25-40 lat.

Pracami od 2003 roku na terenie stanowiska kieruje dr Jarosław Rola z Muzeum Okręgowego w Pile.
                 

 

Opracowano na podstawie:
1.Sprawozdań z badań wykopaliskowych opracowanych przez dr Jarosława Rolę, dostępnych w Bibliotece Publicznego Gimnazjum w Krajance.
2. Zdjęcia wykorzystano ze „Sprawozdań z archeologicznych badań wykopaliskowych” w Śmiardowie Krajeńskim wykonanych przez dr Jarosława Rolę
2. Artykułu z Internetu: http://archeowiesci.pl/2010/10/21/najwieksze-w-polsce-cmentarzysko-z-wczesnej-epoki-brazu/

Zabytki - Śmiardowo Krajeńskie
Fot. dr Jarosław Rola - Wykop II grób 93, oczyszczony szkielet Fot. dr Jarosław Rola-Poziom eksploracji IX w.m. Fot.dr Jarosław Rola- Grób na poziomie XI w.m. Fot.dr Jarosław Rola- Poziom eksploracji IV w.m.
Odwiedziny: 1 722 096  ,