[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Zabytki Skórka

Dawna nazwa Piękne Pola (Schönfeld). Początek osadzie dał niewielki młyn uruchomiony w XIV  Lokacja wsi nastąpiła w 1584 roku, a założycielem był starosta Stanisław Górka. Rozdzielił on ziemię pomiędzy sześciu niemieckich chłopów sprowadzonych z okolic Markisch-Friedland.
Potomkowie tych osadników mieszkali w Skórce przeszło 300 lat. Na rozwój wsi miało uruchomienie w 1871r. Linii kolejowej Piła  -  Złotów. Wtedy powstał dworzec kolejowy, pobudowano neogotycki kościół ewangelicki, pocztę. Wieś obecnie należy do parafii w Głubczynie, ale nabożeństwa odbywają się w tutejszym , zabytkowym kościółku p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Kościół w Skórce został zniszczony w czasie działań wojennych.
Konstrukcję dachową i jego wewnętrzne urządzenia zniszczył pożar. Mury utrzymały się w dobrym stanie do 1958 roku. Dnia 24 maja 1957 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie decyzją z dnia 6 kwietnia 1957 r. przekazało Parafii św. Trójcy w Głubczynie nieruchomości byłej gminy ewangelicko-augsburskiej w Skórce składający się z murów prakościelnych.  
 Skórka -kościół przed 1945
Pozwolenie Prez. Pow. Rady Narodowej w Złotowie i architektura powiatowego - Parafia Głubczyn otrzymała w piśmie dnia 20 maja 1958 r. Pismo -Nr A-S/86/58 brzmiało: "Pozwolenie na wykonanie robót budowlanych w nieruchomości w Skórce według projektu zatwierdzonego dnia 20 maja 1958 r. - Nr 86/58 następujących robót budowlanych - odbudowa wypalonego kościoła. Roboty budowlane parafia będzie wykonywała we własnym zakresie." Administrator Parafii św. Trójcy w Głubczynie - ks. Jan Lis (od 10 grudnia 1956 r. do 1 grudnia 1958 r.) - w maju 1958 r. utworzył Komitet Odbudowy Kościoła w Skórce. Parafianie podjęli apel: "Wspólnym wysiłkiem odbudujemy Bogu Dom." Nie zabrakło ofiar i chęci do pracy w całej parafii. Już w czerwcu 1958 roku Kościół w Skórce został wykończony.  Kościół odbudowano w ramach starej architektury, bez żadnej zmiany. Konstrukcja dachowa została wykonana z drewna. Od spodu sufitu nałożono tynk na podbitce drewnianej. Gzymsy zostały częściowo wyremontowane. Dach na kościele i wieży został pokryty blachą falistą na 25 milimetrowym szalunku z desek. Wszystkie okna-witraże - zostały wykonane w Pracowni Witraży w Poznaniu. Drzwi wykonano z drewna dębowego. W niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. - 5 października 1958 r. - przybył do Skórki Biskup Diecezji Gorzowskiej - Ks. Bp Wilhelm Pluta.
Nastąpiło poświęcenie Kościoła w Skórce pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
      
Kościół w Skórce p.w. Narodzenia
Źródło:
1.Parafia p.w. Trójcy Świętej w Głubczynie -  http://www.bozygps.pl/
2.Urząd Gminy i Miasta Krajenka
3. Das Flatower Land . Ein Bildband unserer grenzmorkischen Heimal. Bearbeitet von Manfred Vollack. Gifhorn 1989r.
 
 
Odwiedziny: 1 722 029  ,