[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Wąsoszki

Sołtys: Rafał Banaś

Wieś położona jest między lasem nazywanym ,,Małym Borkiem’’, a linią kolejową Piła-Chojnice. Nie ma tu centrum, gospodarstwa są oddalone od siebie, otoczone polami. Odległości mierzy się tutaj w odniesieniu do rynku w Krajance; najbliżej do niego jest 1,5 kilometra, najdalej – 3 kilometry. Nieznana jest data powstania pierwszej zagrody w Wąsoszach. Jeszcze na opracowaniach kartograficznych sporządzonych w latach 1796-1802 nie są one zaznaczone. Najprawdopodobniej wieś powstała po uwłaszczeniu chłopów w zaborze pruskim, być może po 1850 roku. W okresie międzywojennym większość mieszkańców stanowili Niemcy. Żyły tutaj tylko dwie rodziny polskie – Schuddowie i Marczykowscy.
Obecnie we wsi jest 18 zagród, w których mieszka 87 osób. Wyłącznie z rolnictwa utrzymuje się tylko kilka rodzin.
Atutem Wąsoszek jest piękna przyroda. Spotykają się tutaj dwie rzeki – Kocunia wpada do Głomii. Poza tym są wspaniałe lasy, w których nie brakuje zwierzyny łownej.
O Wąsoszach głośno było w latach 70. Stało się tak za sprawą wojewody pilskiego Andrzeja Śliwińskiego, który w lesie nad Głomią nakazał wybudować domek myśliwski, nazwany póĽniej przez innych ,,wojewodówką”. Obiekt ten służy myśliwym po dziś dzień, dając schronienie myśliwym, najczęściej zagranicznym. Opiekuje się nimi leśniczy Hubert Banaś, zapalony myśliwy, znany w kraju kolekcjoner trofeów myśliwskich.

Odwiedziny: 1 732 647  ,