[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Tarnówczyn

Sołtys: Tarnówczyn

To najmłodsza miejscowość w gminie. Osadnictwo na jej terenie zaczęło się na początku XX wieku, wcześniej obszar ten porośnięty był potężnymi borami. Lasy stopniowo wycięto, a grunty po nich zostały rolniczo zagospodarowane.
Słowo las przez lata przewijało się jednak w nazewnictwie osady, było tak za czasów niemieckich, a i później wieś nazywano Tarnowskim Lasem. Nie wiadomo dlaczego, w latach 60. ubiegłego stulecia, zmieniono nazwę na Tarnówczyn. Wieś jest bardzo mała, ma tylko 42 mieszkańców. Są oni potomkami rodzin przybyłych w 1945 roku z różnych stron Polski: z kieleckiego, krakowskiego, konińskiego, poznańskiego.
Jest tutaj 10 zabudowań i aż dziewięć z nich to wzorcowe gospodarstwa rolne. Największe gospodarstwo – 80-hektarowe – posiada Józef Kaźmierczak, który specjalizuje się w hodowli bydła. On jako pierwszy wybudował wzorcową, unijną, oborę. Za swój wkład w rozwój rolnictwa w 2005 roku otrzymał tytuł ,,Człowieka roku’’ w powiecie złotowskim.
Pozostałe gospodarstwa też nie zostają w tyle, w niektórych powstały nowe chlewnie, w innych stodoły, jest kilka nowych domów. Mieszkańcy chętnie inwestują w maszyny, a teraz przymierzają się do budowania oczyszczalni przydomowych. Gmina również nie zapomina o dobrych gospodarzach i do ich wsi doprowadziła asfalt.
Rolnicy nie mają kłopotów ze znalezieniem następców. Młode pokolenie chętnie przejmuje ojcowiznę – najczęściej bardzo dobre gospodarstwa z ziemią w II i III klasie.
Częstymi gośćmi w tej okolicy są myśliwi dewizowi, głównie z Danii, którzy polują w lasach koła łowieckiego ,,Knieja’’.

Miejscowości - Tarnówczyn
Tarnówczyn Tarnówczyn
Odwiedziny: 1 722 088  ,