[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Spis stanowisk i numery telefonów

Urząd Gminy i Miasta w Krajence
ul. Władysława Jagiełły 9, 77–430 Krajenka
gmina@krajenka.pl
sekretarz@krajenka.pl
www.krajenka.pl
www.bip.krajenka.pl 

Stanowisko Telefon
Sekretariat

FAX
67 2639204
67 2639205
67 2639203
Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka- Stefan Kitela  
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka- Aleksandra Sawicka  
Skarbnik – Małgorzata Krasko 67 2639204 w.19
Sekretarz – Tomasz Ciechanowski 67 2639204 w.12
Urząd Stanu Cywilnego – Ryszard Sieg 67 2639208
Stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych 67 2639204 w. 34
Referat Finansowy  
Skarbnik – Małgorzata Krasko 67 2639204 w.19
Główny Księgowy - Ewa Grochowska 67 2639204 w. 22
Stanowisko ds. księgowości budżetowej 67 2639204 w. 21
Stanowisko ds. płac i rozliczeń podatkowych 67 2639204 w. 21
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 67 2639204 w. 30
Stanowisko ds. ewidencji dochodów 67 2639204 w. 20
Stanowisko ds. windykacji dochodów 67 2639204 w. 20
Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych  
Sekretarz – Tomasz Ciechanowski 67 2639204 w. 12
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu burmistrza 67 2639204 w. 14
Stanowisko ds. obsługi punktu informacyjnego i ewidencji informacji niejawnych 67 2639204 w. 17
Stanowisko ds. Biura Obsługi Klienta 67 2639204 w. 17
Stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej i informacji niejawnych 67 2639204 w. 15
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej  
Kierownik Referatu - Marek Pietrzak 67 2639204 w. 10
Stanowisko ds. rolnych i gospodarki gruntami 67 2639204 w. 31
Stanowisko ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych 67 2639204 w. 29
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomości 67 2639204 w. 28
Referat Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska  
Kierownik Referatu - Aleksandra Sawicka 67 2639204 w. 26
Stanowisko ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych 67 2639204 w. 24
Stanowisko ds. projektów inwestycyjnych 67 2639204 w. 25
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 67 2639204 w. 37
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej 67 2639204 w. 27
Stanowisko ds. dróg 67 2639204 w. 38
Stanowisko ds. ochrony zabytków, sportu i turystyki 67 2639204 w. 36
Stanowisko ds. promocji 67 2639204 w. 32
Strażnik Miejski - Jerzy Baran 67 2639204 w. 35 604551791
KZUP w Krajence– telefon alarmowy w zakresie awarii sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. Czynny całą dobę.
67 2638586
ENEA - Posterunek Energetyczny w Złotowie 67 2632550
Komisariat Policji w Krajence 67 2650340 lub 997
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Złotowie 67 2633067 lub 998
Telefon ratunkowy 112
  
 
Odwiedziny: 1 722 097  ,