[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Remont biblioteki w Augustowie

Po kilkudziesięciu latach biblioteka w Augustowie, wchodząca w skład Krajeńskiego Ośrodka Kultury przestała być ogrzewana piecem kaflowym. W bibliotece zamontowano ogrzewanie gazowe (piec gazowy w pomieszczeniu kotłowni i grzejniki w pomieszczeniu biblioteki).  Dzięki tej inwestycji temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się biblioteka spełnia wszelkie normy. Do tej pory w okresie zimowym niemożliwe było osiągnięcie temperatury pow. 18⁰C, a archaiczny piec kaflowy znajdując  się w bezpośredniej bliskości regałów książkowych, stanowił zagrożenie pożarowe.
Piec kaflowy (już nieużywany), zostanie w bibliotece do okresu letniego, w którym zostanie rozebrany.
Modernizację, kosztująca ok. 10 tys. zł przeprowadziła gmina Krajenka. To kolejny etap dostosowywania budynków i pomieszczeń w których prowadzona jest działalność kulturalna do standardów określonych prawem. 

 

UGiM

Inwestycje 2012 - Remont biblioteki w Augustowie
Inwestycje 2012 - Remont biblioteki w Augustowie Inwestycje 2012 - Remont biblioteki w Augustowie Inwestycje 2012 - Remont biblioteki w Augustowie Inwestycje 2012 - Remont biblioteki w Augustowie
Odwiedziny: 1 722 048  ,