[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Przyjazna Głomia

W ubiegłym roku Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Oddział Rejonowy w Pile oczyścił i odmulił rzekę Głomia, na odcinku przepływającą przez miasto. Melioranci zlikwidowali także tzw. wyspę, przy młynie.
W marcu, tego roku do Krajenki przejechali ponownie specjaliści z WZMiUW z dyrektorem Adamem Rogozieckim na czele. Wizja lokalna była efektem lutowej uchwały Rady Miejskiej w Krajence, dotyczącej pomocy finansowej samorządowi województwa wielkopolskiego w wysokości 7 tys. zł z przeznaczeniem dla WZMiUW na konserwację cieków na terenie gminy Krajenka.
W październiku melioranci m.in. wyrównali brzegi odcinka rzeki od mostu do młyna, umocnili je z kiszek faszynowych, wykosili i wygrabili porosty na skarpach, rozplantowali przyrzeczny teren i obsiali teren trawą. Cała inwestycja kosztowała ponad 17 tys. zł.
Tym samym kolejny odcinek Głomi stał się przyjaznym dla turystów, w szczególności kajakarzy, uczestniczących w coraz popularnych spływach kajakowych.

 

UGiM

Inwestycje 2012 - Przyjazna Głomia
Inwestycje 2012 - Przyjazna Głomia Inwestycje 2012 - Przyjazna Głomia Inwestycje 2012 - Przyjazna Głomia Inwestycje 2012 - Przyjazna Głomia Inwestycje 2012 - Przyjazna Głomia
Odwiedziny: 1 722 412  ,