[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Pozostanie tylko Skórka

Projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka”, realizowany przez Gminę i Miasto Krajenka, ma na celu wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w 10 jednostkach osadniczych na terenie gminy Krajenka, oraz uzyskanie efektu ekologicznego w postaci przyłączenia gospodarstw do nowowybudowanej sieci. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.4 „Gospodarka wodno - ściekowa” Schematu 1 „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (WRPO). Wysokość dofinansowania wynosi ponad 11 mln zł, a umowa w tym zakresie została podpisana w grudniu 2010 roku.
Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Wimar Sp. z o.o.  z Koronowa - lider i Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Alfa Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość robót wynosi 13 488 657,15 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni firma Optimum A. Trzoska, M. Trzoska s.c. z Bydgoszczy. Cały projekt podzielony jest na dziesięć zadań, które obejmują budowę kanalizacji w miejscowościach Krajenka, Augustowo, Głubczyn Wieś, Głubczyn Letnisko, Głubczyn Rogownica, Skórka, Żeleźnica, Paruszka-Dolnik, Śmiardowo Krajeńskie i Podróżna.
Jako pierwsza, w maju 2012 roku oddano sieć w Krajence. Następnie zakończono prace w Augustowie, Żeleźnicy i Paruszce – Dolniku. W najbliższym czasie planowane jest zakończenie prac w Głubczynie Wsi, Głubczynie Letnisku, Rogownicy, Śmiardowie Krajeńskim i Podróżnej. Zgodnie z harmonogramem, w roku 2013 zostanie wybudowana sieć w Skórce (obecnie trwają tam prace budowlane).  Cała inwestycja ma być zakończona do 30 maja 2013 roku.

 

UGiM

Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka
Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka Inwestycje 2012 - Pozostanie tylko Skórka
Odwiedziny: 1 722 006  ,