[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Pozostałe jednostki

Pozostałe placówki oświatowe funkcjonujące w gminie:

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Złotowie
Dyrektor: Andrzej Hencel
Zastępca dyrektora: Anna Baranowska
ul. St.. Polańskiego 3
77 - 430 Krajenka
tel. 67 26 38 179
e-mail: zsskrajenka@onet.pl
strona: www.zsskrajenka.pl

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence
Dyrektor: Jan Waberski
ul. Szkolna 15
77-430 Krajenka
tel. 67 263- 80- 70

 

Odwiedziny: 1 722 071  ,