[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Pogórze

Sołtys: Ewa Serwan

Dzieje Pogórza są stosunkowo krótkie i nie obfitują w żadne spektakularne epizody. Wieś została założona w XIX wieku. Pierwszymi jej mieszkańcami byli niemieccy koloniści, którzy mieli opinię bardzo pracowitych i zaradnych. Dobrze uprawioną ziemię oraz murowane zagrody przejęli po nich w 1945 r. osadnicy z centralnej Polski. Oni także szybko zasłużyli na szacunek.
Wieś nie jest duża – składa się z kilkunastu rozrzuconych wśród pól gospodarstw. Mieszkają tu 134 osoby. Z rolnictwa utrzymuje się tylko dziewięć rodzin, bo słabe ziemie zniechęciły potomków pierwszych gospodarzy do przejmowania ojcowizny. Największe gospodarstwo należy do trzech braci Serwanów. Drugie wzorcowe gospodarstwo należy do Doroty i Janusza Solińskich, którzy ściśle współpracują z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Ich dom z uwagi na bogactwo kwiatów w otoczeniu jest prawdziwą ozdobą wsi.
Pogórze leży blisko (pierwsze zabudowania – 4 km) Krajenki, jednak ze względu na swoje specyficzne ukształtowanie – luźna zabudowa, liczne zakręty i krzyżówki – nie doczekało się jeszcze głównych inwestycji. Największą niedogodnością jest brak wodociągów i dróg. W ostatnich latach znacznie obniżył się tu poziom wód gruntowych, co sprawia, że domowe ujęcia są mało zasobne w wodę. Kłopoty z wodą skończą się, kiedy gmina – co jest w najbliższych planach – zrealizuje swój program rozbudowy sieci wodociągowej. Jeszcze szybciej Pogórze doczeka się utwardzonych dróg.
Rolnicy planują inwestycje w swoich gospodarstwach, przede wszystkim myślą o budowie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

Miejscowości - Pogórze
Pogórze Pogórze
Odwiedziny: 1 722 065  ,