[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Podróżna

Sołtys: Andrzej Budnik

Miejscowość położona trochę na uboczu, przy szosie Krajenka – Margonin, nieopodal zachodniego krańca rynny jeziora Sławianowskiego. Liczy 485 mieszkańców i sto domów.
Pierwszy raz miejscowość ta jest wzmiankowana w źródłach z 1468 r. Należała do klucza krajeńskiego. W XII w. obok wsi powstał folwark oraz młyn o dwóch kołach. Podróżna, leżąc na pograniczu powiatu złotowskiego silnie była powiązana z Poznańskiem. Przed 1919 r. miała charakter wybitnie polski. W ciągu wieków zmieniali się jej właściciele. W pierwszej połowie XVIII wieku weszła w skład dóbr Fryderyka Wilhelma III. Ostatnim jej właścicielem był książę pruski Leopold Hohenzollern. To on po zakończeniu I wojny światowej skutecznie zabiegał o to, żeby jego majątki ziemskie znalazły się w granicach państwa niemieckiego. Mieszkańcy Podróżnej (w większości Polacy) nigdy nie pogodzili się z postanowieniami Traktatu Wersalskiego. Wielu gospodarzy wyjechało stąd do Polski, robotników polskich pozbawiono pracy i sprowadzono tu Niemców. Najbardziej odważni próbowali interweniować w sprawie zmiany granic w Międzynarodowej Komisji Granicznej. Niestety, bezskutecznie. W okresie międzywojennym Podróżna zasłynęła z oporu przeciwko germanizacji i kultywowania polskich tradycji narodowych. Dorośli należeli do Towarzystwa Ludowego i Związku Polaków w Niemczech, młodzież do Polsko-Katolickiego Towarzystwa Młodzieży. Działał tu chór "Dzwon", funkcjonowało polskie przedszkole, a w 1929 roku powstała polska szkoła. Imię jej pierwszego nauczyciela, Pawła Grzendy, nosi tutejsza obecnie 3-klasowa szkoła. Podróżna miała nawet polskiego sołtysa -Edmunda Kurkowskiego.
Podróżna jest bardzo zadbaną i zintegrowaną wsią. Aktywnie działają Koło Gospodyń Wiejskich, które ma swój zespół folklorystyczny ,,Dzwon” i Ochotnicza Straż Pożarna.
Z dawnych lat zachowała się tu część zabudowań dworskich, w których mieści się kaplica pw. Św. Michała. Znajdują się w niej tablice z wypisanymi nazwiskami osób, które zginęły w czasie pierwszej wojny światowej.
Z Podróżnej wywodził się profesor Władysław Brzeziński (jego imię nosi Gimnazjum w Krajance) - językoznawca i autor ,,Słownika gwary wsi Podróżna”.
Istnieje tu aż 30 gospodarstw rolnych. Największe – ponad 700 ha - posiada rodzina Kaliskich. Dużo mieszkańców utrzymuje się również z pracy poza rolnictwem. Nowym zjawiskiem są wyjazdy do pracy za granicę. Średnio przebywa tam 30 osób, ale mało kto decyduje się na wyjazd ,,na stałe”.

Miejscowości - Podróżna
Podróżna Podróżna
Odwiedziny: 1 722 032  ,