[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Pasowanie na ucznia

2016-10-13

Jak co roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence odbyło się ślubowanie pierwszaków. Najważniejszym punktem uroczystości było złożenie przyrzeczenia przez pierwszoklasistów. Przyrzeczenie złożone na sztandar oficjalnie przypieczętowało przynależność uczniów do naszej społeczności. Następnie odbyło się pasowanie uczniów przez dyrekcję szkoły. Każdy z uczniów otrzymał upominki od klas II, od Rady Rodziców dyplom okolicznościowy i kuferek obfitości. Dzieci przedstawiły wraz z starszymi kolegami i koleżankami zaproszonym gośćmi część artystyczną. W uroczystości wzięli udział dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Na pdst.: SP w Krajence

2016_10_13_SP_Krajenka_Pasowanie
2016_10_13_SP_Krajenka_Pasowanie 2016_10_13_SP_Krajenka_Pasowanie 2016_10_13_SP_Krajenka_Pasowanie
Odwiedziny: 1 722 005  ,