[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Ogłoszenie - opłaty i podatki lokalne

Urząd Gminy i Miasta Krajenka informuje, że należności z tytułu:
 

  • podatków lokalnych
  • dzierżaw
  • najmów
  • wieczystego użytkowania gruntów
  • opłat  skarbowych
  • opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

można wpłacać bezpośrednio na wskazany poniżej numer konta:
SBL Złotów o/Krajenka
Nr 27 8941 1029 0072 2508 2000 0120
Ponadto informujemy, że wpłaty na rachunek Urzędu Gminy
i Miasta Krajenka dokonywane za pośrednictwem  Spółdzielczego Banku Ludowego w Krajence są wolne od opłat bankowych

 

                                                                                     U G i M Krajenka
 

Odwiedziny: 1 722 026  ,