[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Oświetlone Śmiardowo Krajeńskiego

2012-10-03

Unijne środki pozwoliły na budowę 4 słupów oświetleniowych od bloków mieszkalnych w stronę "Placu 500-lecia Śmiardowa Krajeńskiego", zlokalizowanego przy szkole podstawowej oraz jednego słupa z podwójną oprawą na placu. Projekt pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Śmiardowo Krajeńskie” był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Podobnie będzie wyglądać oświetleniowa inwestycja w Skórce, gdzie planuje się postawienie 8 lamp przy ul. Słonecznej, 5 lamp przy ul. Klonowej i ul. Bukowej. Przewidywany termin realizacji 2012/2013 r. Obecnie trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

 

(red.)

Odwiedziny: 1 732 657  ,