[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Nowy parking w Krajence

Po dwóch miesiącach prac budowlanych, w Krajence powstał plac parkingowy wraz z ciągami pieszo-jezdnymi, przy ul. Bydgoskiej. Wykonawcą robót była firma Team-Bud Wojciech Maciaszczyk z Piły. W ramach projektu wykonano m.in.: parking i chodnik z kostki betonowej, drogi dojazdowe, oświetlenie i odwodnienie terenu z budową kanalizacji deszczowej. Koszt zadania wyniósł ok. 480 tys. zł, z czego 75 proc. pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

UGiM

Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence
Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence Inwestycje 2012 - Nowy parking w Krajence
Odwiedziny: 1 722 060  ,