[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Nowa droga w Paruszce

W październiku 2012 roku mieszkańcy Paruszki zyskali nową inwestycję drogową. Przebudowano bowiem drogę, biegnąca przez wieś, od leśniczówki do wyjazdu w kierunku do Sokolnej. Inwestycję zrealizowano w dwóch etapach. Drugi etap dotyczył odcinka od zjazdu do drogi powiatowej w kierunku do Sokolnej. Szacowana wartość zadania wyniosła ok. 171 tys. zł (w tej kwestii samorząd lokalny otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinasowanie w kwocie 100 tys. zł).
Inaczej wygląda sprawa w przypadku pierwszego etapu zadania. 12 czerwca br., zostało zawarte porozumienie pomiędzy Nadleśnictwem Złotów a Gminą i Miastem Krajenka, dotyczące dofinasowania zadania przez Nadleśnictwo Złotów. Etap obejmował odcinek drogi od skrzyżowania z drogą powiatową do leśniczówki, w kierunku do Plecemina. Zgodnie z porozumieniem współinwestor przekaże gminie kwotę ponad 80 tys. zł. Dzięki temu w Paruszce powstała nowa, asfaltowa droga. Jak widać dobra współpraca gminy z inwestorami z zewnątrz przynoszą efekty. Nowa droga kosztowała w sumie około 250 tys. zł, a dofinansowanie z zewnątrz wniosło 180 tys. zł.

 

UGiM

Inwestycje 2012 - Nowa droga w Paruszce
Inwestycje 2012 - Nowa droga w Paruszce Inwestycje 2012 - Nowa droga w Paruszce Inwestycje 2012 - Nowa droga w Paruszce Inwestycje 2012 - Nowa droga w Paruszce Inwestycje 2012 - Nowa droga w Paruszce
Odwiedziny: 1 722 388  ,