[Zaloguj] [Załóż konto]
 

  .....

Sołtys: Andrzej Budnik Miejscowość położona trochę na uboczu, przy szosie Krajenka – Margonin, nieopodal zachodniego krańca rynny jeziora Sławianowskiego. Liczy 485 mieszkańców i sto domów. Pierwszy raz miejscowość ta jest wzmiankowana w źródłach z 1468 r. Należała do klucza krajeńskiego. W XII w. obok wsi powstał folwark oraz młyn o dwóch kołach. Podróżna, leżąc na pograniczu powiatu złotowskiego silnie była powiązana z Poznańskiem. Przed 1919 .....

Sołtys: Piotr Burda Najmniejsze sołectwo w gminie, liczy 13 numerów i 35 mieszkańców. Rozciąga się na południowych brzegach jezior Głubczyn Mały i Głubczyn Wielki, między którymi w okresie międzywojennym przebiegała granica. To jedyna miejscowość w gminie Krajanka, która należała wówczas do Polski. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1766 roku, kiedy wspomina się ją, jako folwark na pustkowiu. W XIX wieku Maryniec należał do rodziny Gacków, kt&o.....

Sołtys: Halina Wielga Wieś powstała prawdopodobnie w połowie XIX wieku, jako przysiółek Krajenki. W okresie międzywojennym było to około 30 gospodarstw, 20 niemieckich i 10 polskich. Rodziny żyły w zgodzie. Po wojnie, po wysiedleniu Niemców, wieś zaludniła się mieszkańcami głównie kresów wschodnich. Za czasów niemieckich dzieliło się na dwie części, które miały własne nazwy: najpierw Lonsker I i II, później Grosswerder i Kleinwerder. Obecnie ni.....

Sołtys: Ewa Chromiec Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1358 r. Źródła historyczne odnotowały też rok 1468 kiedy to na Głubczyn, będący własnością Danaborskich, napadli Wedlowie z Mirosławca, doszczętnie go grabiąc. Nazwa wsi ulegała kilkakrotnie zmianie: Główczyn, Głupczyno, a póĽniej Glubschin i Steinau. Dobra głubczyńskie, obejmujące kilka okolicznych wsi, należały do rodziny Danaborskich, a następnie Grudzińskich, Bleszno-Bleszewskich, Grabowskich .....

Sołtys: Piotr Gano Ta nieduża miejscowość, licząca niewiele ponad stu mieszkańców, położona jest trzy kilometry od Krajenki, przy trasie Piła - Złotów. Pierwotnie nazywana była Hamrzyskiem. Źródła historyczne podają bowiem, że około 1540 r. na Głomii zbudowany został młyn o dwóch kołach i jednokołowa rudnia (niewielka huta żelaza), nazywana hamernią lub kuźnicą. Funkcjonowała ona jeszcze w XVII wieku, dotąd aż wyczerpały się pobliskie pokłady rudy darniowej......

Sołtys: Rafał Banaś Wieś położona jest między lasem nazywanym ,,Małym Borkiem’’, a linią kolejową Piła-Chojnice. Nie ma tu centrum, gospodarstwa są oddalone od siebie, otoczone polami. Odległości mierzy się tutaj w odniesieniu do rynku w Krajance; najbliżej do niego jest 1,5 kilometra, najdalej – 3 kilometry. Nieznana jest data powstania pierwszej zagrody w Wąsoszach. Jeszcze na opracowaniach kartograficznych sporządzonych w latach 1796-1802 nie są one zaznaczone. Najpr.....

Sołtys: Tarnówczyn To najmłodsza miejscowość w gminie. Osadnictwo na jej terenie zaczęło się na początku XX wieku, wcześniej obszar ten porośnięty był potężnymi borami. Lasy stopniowo wycięto, a grunty po nich zostały rolniczo zagospodarowane. Słowo las przez lata przewijało się jednak w nazewnictwie osady, było tak za czasów niemieckich, a i później wieś nazywano Tarnowskim Lasem. Nie wiadomo dlaczego, w latach 60. ubiegłego stulecia, zmieniono nazwę na Tarn&oacut.....

Sołtys: Małgorzata Miłoch          Najstarsze ślady obecności społeczności w Śmiardowie Krajeńskim datuje się na pierwszą połowę III tys. p.n.e. Są nimi relikty osady oraz megalityczny grobowiec, które zostały odkryte w 1975 r. na piaszczystym wzniesieniu – położonym na północny zachód od dzisiejszego centrum wsi – na którego południowym stoku znajduje się obecnie cmentarz katolicki. Na tym samym wznie.....

Sołtys: Barbara Koper Dawna nazwa Piękne Pole. Największa wieś w gminie, położona w połowie drogi między Piłą a Krajenką, na trasie kolejowej Piła - Złotów. Dość rozległa, posiadająca dwadzieścia ulic, liczne przysiółki i wybudowania. Główne ulice to: Pilska i Złotowska. Początek osadzie dał niewielki młyn uruchomiony w XIV wieku. Lokacja wsi nastąpiła w 1584 roku, a założycielem był starosta Stanisław Górka. To on rozdzielił ziemię pomiędzy sześciu niemieck.....

Strona 1 z 2 1 2 > >>
Odwiedziny: 1 722 076  ,