[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence

KOMUNALNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  W KRAJENCE
 
Dyrektor Zakładu: Stanisław Zamorski 
 
Telefony:
67 263 8585;

67 263 8584; faks 67 263 8583


Oczyszczalnia całodobowy do dyspozycji mieszkańców zgłaszanie awarii
tel.67 263 8586.

Poczta:
1.
kzup-krajenka-d@wp.pl     Dyrektor
2.
kzup-krajenka-t@wp.pl     Techniczny
3.
kzup-krajenka-ks.@wp.pl   Księgowość
4.
kzup-krajenka-k@wp.pl     Kasa
 
Przedmiot działania Zakładu:
 

- produkcja i dostawa wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- budowa, eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych,
- wydawanie i opiniowanie technicznych warunków przyłączenia się do głównych urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- eksploatacja oraz świadczenie usług w zakresie komunalnych zasobów mieszkaniowych,
- wywóz nieczystości  płynnych,
- oczyszczanie ulic, placów i chodników i inne prace porządkowe na terenie miasta i gminy,
- zapewnienie opieki bezdomnym psom,
- administrowanie cmentarzami komunalnymi,
- świadczenie usług transportowych i budowlanych, niezbędnych do wykonywania podstawowej działalności,
- wykonywanie innej działalności na bazie posiadanego majątku w celu zaspakajania potrzeb mieszkańców gminy.
Odwiedziny: 1 722 084  ,