[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Komisje Rady

 Komisja Rewizyjna:
 1. Jakub Niedźwiecki- Przewodniczący Komisji
 2. Elżbieta Smodis - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Ewelina Łosoś - Członek Komisji
 4. Karol Makarewicz- Członek Komisji
 5. Bożena Tasarz- Członek Komisji

Komisja Gospodarcza:

 1. Piotr Jończyk
 2. Bernadeta Kopeć - z-ca Przewodniczącego
 3. Andrzej Blajer - Członek Komisji
 4. Piotr Gniot - Członek Komisji
 5. Zbigniew Morgulec - Członek Komisji

Komisja Społeczna:

 1. Anatol Najmowicz - Przewodniczący Komisji
 2. Bogdan Długosz- z-ca Przewodniczącego
 3. Marek Matysiak- Członek Komisji
 4. Joanna Wienke- Członek Komisji
 5. Adam Klaryński - Członek Komisji
 
Odwiedziny: 1 722 002  ,