[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Inwestycje 2015 - W walce o gaz w Skórce

      Sprawa budowy sieci gazowej w Skórce jest niezwykle ważna dla mieszkańców miejscowości. O tym mówi się od kilku lat, od początku poprzedniej kadencji samorządu. O gazociąg proszono w czasie każdego spotkania sołeckiego. W inicjatywę zaangażowali się osobiście m.in. burmistrz Stefan Kitela oraz ówczesny radny, a dziś przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Adam Klaryński.
W związku z tym, gmina kierowała do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa pisma w sprawie podjęcie realizacji przyszłej inwestycji w Skórce. W odpowiedzi PGNiG wyraziło zainteresowanie sprawą, informując że Skórka mogłaby być podłączona do sieci gazowej, od strony Głubczyna. PGNiG przeprowadziło analizę, dotyczącą bieżących potrzeb w Skórce i przedstawiło wstępny harmonogram prac. Wynikało z niego, że do roku 2017 zostanie wykonana dokumentacja techniczna inwestycji, a w roku następnym rozpocznie się jej budowa.  Ponadto PGNiG wystąpiło do gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego i gmina decyzję taką wydała niezwłocznie.
- Wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku i czekaliśmy na rozpoczęcie zadania. W pewnym momencie w PGNiG doszło do restrukturyzacji spółki i decyzje w kwestii lokalizacji gazowych inwestycji przeniesiono z Poznania do Warszawy – mówił burmistrz Stefan Kitela. – W efekcie, spółka stwierdziła, że budowa sieci gazowej w Skórce byłaby nieuzasadniona ekonomicznie.
Mimo to, mieszkańcy Skórki wciąż liczyli, że jednak warszawskie decyzje zostaną zmienione. Na kolejnych spotkaniach prosili o wsparcie w swych oczekiwaniach. Także i gmina nie zaakceptowała wcześniejszych decyzji, kierując do PGNiG kolejne pisma z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosków mieszkańców Skórki i zlokalizowanie tam inwestycji. Między innymi, pod koniec września 2015 roku, burmistrz Krajenki wystosował do spółki pismo, z prośbą o wpisanie Skórki jej do planów inwestycyjnych na najbliższe lata, a na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Klaryńskiego, w czwartek, 26 listopada br. do Krajenki i do Skórki przyjechał Wojciech Gajewski, specjalista ds. rozwoju systemu Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa, która zajmuje się m.in. inwestycjami gazowymi w Wielkopolsce.
- Podczas wizji lokalnej przedstawiciel WSG potwierdził, że Skórka jest dynamicznie rozwijającą się miejscowością i zapewnił nas, że w swoim raporcie do władz spółki wskaże zasadność budowy tam sieci gazowej – kontynuował burmistrz Krajenki. -Z naszej strony zaprezentowaliśmy nasze atuty, wskazujące na zasadność ekonomiczną zadania i ufam, że szefowie PGNiG dadzą się o tym przekonać i w Skórce będzie realizowana inwestycja gazowa.
(red.)

Inwestycje 2015 - W walce o gaz w Skórce
Inwestycje 2015 - W walce o gaz w Skórce Inwestycje 2015 - W walce o gaz w Skórce Inwestycje 2015 - W walce o gaz w Skórce Inwestycje 2015 - W walce o gaz w Skórce Inwestycje 2015 - W walce o gaz w Skórce Inwestycje 2015 - W walce o gaz w Skórce Inwestycje 2015 - W walce o gaz w Skórce Inwestycje 2015 - W walce o gaz w Skórce Inwestycje 2015 - W walce o gaz w Skórce
Odwiedziny: 1 659 715  ,