[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Inwestycje 2015 - Remonty dróg gminnych

      Podobnie jak w poprzednich latach, gmina zajmowała się bieżącą konserwacją dróg gminnych. W wielu sołectwach wykonano wiele kilometrów profilowania dróg i wzmacnianie kruszywem betonowym, wartość prac wyniosła około 100 000 zł. Zadania finansowano ze środków budżetu gminy i z poszczególnych funduszów sołeckich.
(red.)

Inwestycje 2015 - Remonty dróg gminnych
Inwestycje 2015 - Remonty dróg gminnych Inwestycje 2015 - Remonty dróg gminnych Inwestycje 2015 - Remonty dróg gminnych Inwestycje 2015 - Remonty dróg gminnych Inwestycje 2015 - Remonty dróg gminnych
Odwiedziny: 1 646 460  ,