[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Inwestycje 2015 - Drogi w Barankowie i Głubczynie-Letnisko

      Dzięki zabiegom burmistrza Stefana Kiteli, Krajence udało się kolejny raz uzyskać z unijnych pieniędzy tysiące złotych na remonty dróg w gminie. W czerwcu zakończona została procedura przetargowa i w wakacje wykonano dwie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W Barankowi i w Głubczynie-Letnisku (droga do od strony Maryńca do ośrodka rekreacji nad Jeziorem Wapieńskim) powstały drogi asfaltowe, szerokości 4 metrów, w sumie długości 1,7 km. Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 520 tys. zł, z czego 150 tys. pochodziło z dofinasowania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wykonawcą inwestycji była firma El-Kajo z Bydgoszczy.

UGiM

Odwiedziny: 1 630 711  ,