[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Inwestycje 2014 - Remonty dróg

Wraz z wiosną samorząd lokalny rozpoczął inwestycje drogowe. Jak każdego roku zima wyrządza drogom gruntowym wiele szkód, które czekają później na remonty. Gmina jest zobowiązana do ich dbania i tak się dzieje w miarę finansowych możliwości. W efekcie na drogach pojawia się sprzęt drogowy. Od początku kwietnia remontowano drogi w miejscowościach i sołectwach gminy m.in. w: Głubczynie, Głubczynie-Wybudowanie, Rogownicy, Wąsoszkach, Paruszce, Skórce, Tarnówczynie, Dolniku, Barankowie, Augustowie. Prace polegały na profilowaniu i zagęszczaniu dróg gruntowych, a odcinki szczególnie zdewastowane były wzmacniane kruszywem.

 

UGiM

Odwiedziny: 1 659 725  ,