[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Inwestycje 2013 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków

W 2013 roku zakończyła się kilkuletnia realizacja największej w historii inwestycji w gminie. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, w ramach projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka”. Sieć wybudowano w miejscowościach Krajenka, Augustowo, Głubczyn Wieś, Głubczyn Letnisko, Głubczyn Rogownica, Skórka, Żeleźnica, Paruszka-Dolnik, Śmiardowo Krajeńskie i Podróżna.
W związku z podłączaniem do kanalizacji sanitarnej posesji zlokalizowanych w wymienionych miejscowościach nastąpiła konieczność  rozbudowy -  uruchomienia drugiej linii technologicznej oczyszczalni ścieków.
- Dzięki czemu jeszcze sprawniej zachodzić będą procesy oczyszczania ścieków , a przepustowość oczyszczalni zwiększy się z 600 dm3/d do 1200 dm3/d – poinformował Stanisław Zamorski dyrektor Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence. – Obecnie, od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie sieci następują ciągłe i systematyczne podłączenia do kanalizacji sanitarnej posesji zlokalizowanych na terenie naszej gminy.
Przybliżony koszt całości inwestycji to ok. 560 000 zł (w skład wchodzą koszty: projektu, wykonawstwa i nadzoru). Roboty rozpoczęły się 25 listopada 2013 roku, a przewidywany termin zakończenia– 30 czerwca 2014 r. Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Technicznych AGH Atlasiński i wspólnicy spółka jawna z Poznania.

 

UGiM

Inwestycje 2013 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków
Inwestycje 2013 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków Inwestycje 2013 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków Inwestycje 2013 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków Inwestycje 2013 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków Inwestycje 2013 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków
Odwiedziny: 1 722 046  ,