[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Inwestycje 2013 - Regulacja koryta Głomi

W dniu 25 września br. zostały odebrane prace przy regulacji koryta rzeki Głomia, wykonywane przez Rejonowy Związek Spółek Wodno-Melioracyjnych w Złotowie. Inwestorem prac był Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Roboty przy regulacji rzeki polegały na: wykaszaniu skarp, odmulaniu dna wraz z rozplantowaniem urobku i plantowaniu skarp na odcinku 680 metrów, od mosty kolejowego do mostu na drodze wojewódzkiej nr 188 w Krajence. Wartość prac wyniosła 53 tysiące złotych.

Inwestycje 2013 - Regulacja koryta Głomi
Inwestycje 2013 - Regulacja koryta Głomi Inwestycje 2013 - Regulacja koryta Głomi Inwestycje 2013 - Regulacja koryta Głomi Inwestycje 2013 - Regulacja koryta Głomi
Odwiedziny: 1 722 040  ,