[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Inwestycje 2013 - Regulacja Kanału Kocuni

W minionym roku Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejon w Pile wykonał kilka wodnych zadań, na terenie gminy Krajenka. Do największych zaliczyć należy uregulowanie odcinka rzeki Głomi w Krajence. Wartość tamtych prac wyniosła 53 tysiące złotych, a inwestycja jest wstępem do planowanej budowy promenady spacerowej wzdłuż rzeki.
Poza tym, Rejonowy Związek Spółek Wodno-Melioracyjnych w Złotowie w październiku br. „wyremontował” Kanał Augustowski. Roboty konserwacyjne poprawiły znacznie drożność kanału i rowów melioracyjnych, wpadających do kanału. Tym samym obniżony został poziom wód, a co za tym idzie, obniżone zostało zagrożenie ewentualnych podtopień gruntów rolnych, co jest niezwykle istotne dla rolników. Oczyszczono i uregulowano niemal 12 km kanału, a wartość zadania wyniosła ponad 90 tys. zł, z czego gmina dofinansowała inwestycję w kwocie 10 tys. zł.
Podobne zadanie dotyczyło rzeki Kocuni, która jest graniczną rzeką gminy Krajenka i gminy Złotów. W tym przypadku roboty trwały od połowy października do 22 listopada br. i dotyczyły ponad 7,5 km nurtu rzeki, a ich koszt wyniósł ponad 55 tys. zł.
Ponadto, pod koniec października br. złotowski RZSW-M wyremontował za ok. 4 tys. zł odcinek skarpy Kanału Augustowskiego w Głubczynie (likwidacja i załatanie niebezpiecznej wyrwy w skarpie).

 

UGiM

Inwestycje 2013 - Regulacja Kanału Augustowskiego i Kocuni
Inwestycje 2013 - Regulacja Kanału Augustowskiego i Kocuni Inwestycje 2013 - Regulacja Kanału Augustowskiego i Kocuni Inwestycje 2013 - Regulacja Kanału Augustowskiego i Kocuni Inwestycje 2013 - Regulacja Kanału Augustowskiego i Kocuni
Odwiedziny: 1 659 730  ,