[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie

Towarzystwo Miłośników Krajenki w lipcu 2013 r. zrealizowało zadanie pt. „Zagospodarowanie placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krajenka”,współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt obejmowała przygotowanie terenu, zakup i montaż urządzeń sportowych oraz zabawek dla dzieci. Koszt całego zadania, przy ul. Okrężnej wyniósł 31.204,70 zł.

Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie
Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie Inwestycje 2013 - Radośnie i bezpiecznie
Odwiedziny: 1 722 395  ,