[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Inwestycje 2013 - Nowa „powiatówka” w Podróżnej

Na tę inwestycję mieszkańcy gminy czekali latami. Wreszcie, w poniedziałek, 6 maja br. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Złotowie doszło do podpisania umowy, dotyczącej remontu drogi powiatowej w Podróżnej (I etap modernizacji drogi z Podróżnej do Paruszki). 15 maja przekazano plac budowy wykonawcy, firmie Pol-Dróg z Piły, która rozpoczęła budowę. Po trzech miesiącach, 19 sierpnia 2013 roku doszło do odbioru technicznego inwestycji. Zadanie, które pierwotnie zaplanowano na kwotę 1.040.000 zł kosztowało niewiele ponad 914 tys. zł., a w współfinansowaniu uczestniczyła także gmina Krajenka.
W Podróżnej wykonano dwie warstwy bitumiczne 1,3 km drogi (do ostatnich zabudowań w miejscowości), w kierunku do Śmiardowa Krajeńskiego, szerokości do 5m. Wybudowano także nową sieć deszczową, ścieki uliczne i chodniki oraz oznakowanie poziome i pionowe drogi.
- Nasze marzenia się spełniły i jesteśmy bardzo zadowoleni, że doczekaliśmy się tak bardzo potrzebnej dla mieszkańców drogi – stwierdzili zgodnie radna Rady Miejskiej w Krajence Ewelina Łosoś i sołtys Podróżnej Andrzej Budnik.
Inwestycja w Podróżnej jest I etapem całej „operacji drogowej” w gminie Krajenka. W dalszej kolejności powiat z gminą zamierzają przedłużyć nowy odcinek do Śmiardowa Krajeńskiego.
Warto pamiętać, że przed rozpoczęciem inwestycji drogowej Zakład Usług Wodnych „Krajna” w Złotowie wykonał remont, modernizację i przegląd przyłączy wodociągowych w Podróżnej.

 

UGiM

Odwiedziny: 1 722 079  ,