[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Inwestycje 2013 - Kanalizacja

Zakończona została budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, w ramach projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka”. Sieć wybudowano w miejscowościach Krajenka, Augustowo, Głubczyn Wieś, Głubczyn Letnisko, Głubczyn Rogownica, Skórka, Żeleźnica, Paruszka-Dolnik, Śmiardowo Krajeńskie i Podróżna.
 
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.4 „Gospodarka wodno - ściekowa” Schematu 1 „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (WRPO).
Wysokość dofinansowania wynosi ponad 11,5 mln zł.
 
Roboty budowlane trwały 2 lata i zostały zakończone w maju 2013 roku.
Wykonawcą robót było konsorcjum firm Wimar Sp. z o.o.  z Koronowa i Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Alfa Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość robót wyniosła 13 474 998,71 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniły firmy Autorska Pracowania Inżynierii Sanitarnej APIS Edward Rodziewicz, oraz Optimum A. Trzoska, M. Trzoska z Bydgoszczy.
 
W ramach inwestycji wybudowano ok. 28 km sieci kanalizacji sanitarnej, 19 przepompowni ścieków i 52 pompownie przydomowe.
 
Do pełnego zakończenia realizacji projektu niezbędne jest przyłączenie do nowo wybudowanej sieci ok 2800 mieszkańców.
 

Odwiedziny: 1 722 382  ,