[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Inwestycje 2013 - Droga w Łońsku

Zgodnie z umową z 28 lutego 2013 roku, zawartą przez Gminę i Miasto Krajenka z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, w czerwcu br. rozpoczęła się przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Łońsku (w dalszej kolejności zostanie wykonany podobny remont dróg gminnych w Podróżnej). Zadania w obu miejscowościach otrzyma dotację celową w wysokości 187,5 tys. zł. Zakres robót w Łońsku obejmował długość ok. 400 m drogi, a w tym wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie zostały położone dwie warstwy bitumiczne.

 

UGiM

Inwestycje 2013 - Droga w Łońsku
Inwestycje 2013 - Droga w Łońsku Inwestycje 2013 - Droga w Łońsku Inwestycje 2013 - Droga w Łońsku Inwestycje 2013 - Droga w Łońsku Inwestycje 2013 - Droga w Łońsku Inwestycje 2013 - Droga w Łońsku Inwestycje 2013 - Droga w Łońsku Inwestycje 2013 - Droga w Łońsku Inwestycje 2013 - Droga w Łońsku Inwestycje 2013 - Droga w Łońsku Inwestycje 2013 - Droga w Łońsku Inwestycje 2013 - Droga w Łońsku
Odwiedziny: 1 722 024  ,