[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Inwestycje 2013 - Budowa sieci i przyłączy wodociągowych do budynków wielorodzinnych w Śmiardowie Krajeńskim.

W ramach zadania wybudowano rozdzielczą sieć wodociągową wraz z uzbrojeniem o długości ok 320 m oraz przyłącza wodociągowe  o długości ok 70 m.
Wartość robót wyniosła ok 68 000 zł
Wykonawcą robót był Zakład Usług Wodnych „Krajna” ze Złotowa.
Roboty zakończono w czerwcu 2013 roku.
 

Odwiedziny: 1 659 721  ,