[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej

W czerwcu 2013 r. rozpoczęła się przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Łońsku i w Podróżnej. Zadania w obu miejscowościach  współfinansowane były z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 187,5 tys. zł. W pierwszej kolejności wykonano drogę w Łońsku (pisaliśmy o tym wcześniej). Na początku lipca zakończono przebudowę drogi w Podróżnej, która łączy się z nowym odcinkiem drogi powiatowej Podróżna – Paruszka.
Nowa droga w Podróżnej, szerokości 4 m, wykonana z dwóch warstw bitumicznych, na podbudowie z kruszywa łamanego ma długość 450 m. Wykonane zostało także pobocze z kruszywa łamanego. Tym samym, niemal równocześnie, w Podróżnej zostały wykonane dwie inwestycje drogowe, które zmieniły zarówno wizerunek miejscowości, jak i znacznie poprawiły bezpieczeństwa mieszkańców i wszystkich użytkowników dróg.

 

UGiM

Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej
Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej Inwestycje 2013 - „Asfaltówka” w Podróżnej
Odwiedziny: 1 722 414  ,