[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą

Kolejna droga w gminie doczekała się gruntownej modernizacji. Tym razem rzecz dotyczy remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żeleźnica o długości ok 270 mb. Została wykonana podbudowa z kruszywa łamanego a na niej ułożono dwie warstwy z mieszanki mineralno – bitumicznej. Po jednej stronie w celu odwodnienia jezdni, wybudowano kanał ściekowy z kostki polbruk. Wykonawcą robót była firma „Pol-Dróg” z Piły.

 

(red.)

Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą
Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą Inwestycje 2013 - Żeleźnica z nową drogą
Odwiedziny: 1 722 387  ,