[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Inwestycje 2011 - Stacja uzdatniania wody

Krajenka od lat zmagała się z problemami  dostarczania dla mieszkańców dobrej wody pitnej, słaba jej jakość, przekroczenie norm w zakresie ilości manganu i żelaza, a w okresie letnim słabe ciśnienie w kanalizacji przeszły do historii. W piątek 25 lutego 2011r. została uroczyście oddana do użytku i uruchomiona stacja uzdatniania wody, która jest w pełni zautomatyzowana, wybudowana przy zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych, służących poprawie jakości wody pitnej dostarczanej dla mieszkańców Krajenki. Budowę rozpoczęto w kwietniu 2010r., wykonawcą była firma Hydro-Marko z Jarocina a inspektorem nadzoru firma Apis z Piły. Koszt zadania zamknął się kwotą ok. 1,8 mln złotych, a zakres rzeczowy inwestycji obejmował między innymi: budowę budynku stacji uzdatniania wody, instalację dwóch nadziemnych zbiorników retencyjnych, modernizację i rozbudowę istniejących dwóch studni głębinowych, instalację stacji uzdatniania wody, instalację odstojnika wód popłucznych, roboty instalacyjne sieci elektrycznej.
Oddana inwestycja przyczyni się do poprawy życia codziennego mieszkańców Krajenki i zapewni bez problemów w okresie letnim dostarczanie do domów wody pitnej dobrej jakości.

Inwestycje 2011 - Stacja uzdatniania wody
Inwestycje 2011 - Stacja uzdatniania wody Inwestycje 2011 - Stacja uzdatniania wody Inwestycje 2011 - Stacja uzdatniania wody Inwestycje 2011 - Stacja uzdatniania wody Inwestycje 2011 - Stacja uzdatniania wody Inwestycje 2011 - Stacja uzdatniania wody Inwestycje 2011 - Stacja uzdatniania wody Inwestycje 2011 - Stacja uzdatniania wody Inwestycje 2011 - Stacja uzdatniania wody Inwestycje 2011 - Stacja uzdatniania wody Inwestycje 2011 - Stacja uzdatniania wody Inwestycje 2011 - Stacja uzdatniania wody Inwestycje 2011 - Stacja uzdatniania wody Inwestycje 2011 - Stacja uzdatniania wody
Odwiedziny: 1 722 093  ,