[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Inwestycje 2011 - Remonty w KOK-u

W roku 2011  zakres prac remontowych obejmał wymianę uszkodzonych nawierzchni podług, naprawę instalacji elektrycznej, usuwanie łatwopalnych elementów pokrycia ścian i sufitów, malowanie ścian.
- Krajeński Ośrodek Kultury jest miejscem spotykania się dzieci, młodzieży i dorosłych, jest również miejscem gdzie często przyjeżdżają goście spoza naszego miasta i naszej gminy. Miejsce to powinno być przede wszystkim bezpieczne i na tyle estetyczne by nie przynosić wstydu. Podjęte przeze mnie działania mają właśnie na celu poprawienie bezpieczeństwa i estetyki – mówi dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury Karol Adler.
Na parterze wymienione zostały okna. Wyremontowano biura i korytarze, świetlica i sala na parterze, która jest salą wielofunkcyjną, gdzie odbywją się między innymi zajęcia taneczne, konferencje, spotkania organizacji pozarządowych, sesje Rady Miejskiej, wystawy, małe przyjęcia i kameralne imprezy. Jest wyposażona w sprzęt multimedialny i konferencyjny.
Remont i wyposażenie finansowane jest z budżetu Krajeńskiego Ośrodka Kultury w ramach przychodów własnych i oszczędności wynikających z realizacji projektów kulturalnych przy udziale środków unijnych. 
 

Inwestycje 2011 - Remonty w KOK-u
Inwestycje 2011 - Remonty w KOK-u Inwestycje 2011 - Remonty w KOK-u Inwestycje 2011 - Remonty w KOK-u Inwestycje 2011 - Remonty w KOK-u Inwestycje 2011 - Remonty w KOK-u
Odwiedziny: 1 732 662  ,