[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu

Choć ekologiczna inwestycja w Krajence miała zakończyć się w grudniu 2011 roku, już na początku listopada wykonawca prac Przedsiębiorstwo J.A.T Sp. z o.o. z Gdańska zakończył prace przy projekcie: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence”. Po zainstalowaniu we wrześniu instalacji odgazowującej i położeniu warstwy odwadniającej i ziemistej, na całym terenie dawnego składowiska wysiano trawę oraz zasadzono kilka tysięcy drzew, m.in. jarzębiny, brzozy i modrzewie. W piątek, 4 listopada doszło do odbioru technicznego inwestycji, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele wykonawcy, inspektor nadzoru oraz inwestor: Gmina i Miasto Krajenka, którą reprezentowali burmistrz Krajenki Stefan Kitela, zastępca burmistrza Leszek Łochowicz oraz Aleksandra Sawicka – kierownik i Barbara Kloska z referatu gospodarki komunalnej, zamówień publicznych i ochrony środowiska UGiM w Krajence.
Realizacja inwestycji została skontrolowana przez przedstawiciela narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień.
Wartość całego projektu wyniosła 1.436.314,24 zł, z czego 691.484,85 zł pochodziło ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

 

UGiM

Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu
Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu Inwestycje 2011 - Po składowisku nie ma śladu
Odwiedziny: 1 722 035  ,