[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Gmina w liczbach

Gmina w liczbach
Gmina i Miasto Krajenka (stan na dzień 30.06. 2006 rok)
  Ogółem Miasto Wsie
Powierzchnia gminy 191,79 km2 3,77 km2 188,02 km2
Liczba mieszkańców 7 449 3 782 3 667
Gęstość zaludnienia 38,8 os./km2 1003,2 os./km2 19,5 os./km2

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w ewidencji Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka: około 350
Ludność wg. płci i wieku w 2002 roku
Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Na 100 mężczyzn
przypada kobiet
0-19 2466 1255 1211 96
20-39 1974 996 978 98
40-59 1828 943 885 94
60-79 863 368 495 135
80 i więcej 124 32 92 288
Razem 7255 3594 3661 102
Urząd Statystyczny w Poznaniu „Podstawowe informacje ze spisów powszechnych Gmina miejsko – wiejska Krajenka.” Poznań 2004
Ludność według ekonomicznych grup wieku i płci w 2002 roku
Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety
W wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) 2168 1102 1066
W wieku produkcyjnym (mężczyźni 18–64 lata; kobiety 18–59 lat) 4217 2209 2008
W wieku poprodukcyjnym (mężczyźni 65 lat i więcej; kobiety 60 lat i więcej) 870 283 587
Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada osób w wieku nieprodukcyjnym 72 63 82
Razem 7255 3594 3661
Urząd Statystyczny w Poznaniu „Podstawowe informacje ze spisów powszechnych Gmina miejsko – wiejska Krajenka.” Poznań 2004
Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego prawnego, płci i wieku w 2002 roku
Wiek Ogółem Stan cywilny prawny
Kawaler, panna Żonaty, zamężna Wdowiec,wdowa Rozwiedziony, rozwiedziona Pozostały
15-19 773 768 5 - - -
20-24 530 415 114 - - 1
25-29 465 165 291 - 9 -
30-39 979 133 816 6 24 -
40-49 1137 103 971 22 39 2
50-59 691 59 563 42 26 1
60 lat i więcej 987 22 584 365 15 1
Mężczyźni 2723 956 1655 64 45 3
Kobiety 2839 709 1689 371 68 2
Razem 5562 1665 3344 435 113 5
Urząd Statystyczny w Poznaniu „Podstawowe informacje ze spisów powszechnych Gmina miejsko – wiejska Krajenka.” Poznań 2004
 
Odwiedziny: 1 722 421  ,