[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Głubczyn

Sołtys: Ewa Chromiec

Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1358 r. Źródła historyczne odnotowały też rok 1468 kiedy to na Głubczyn, będący własnością Danaborskich, napadli Wedlowie z Mirosławca, doszczętnie go grabiąc.
Nazwa wsi ulegała kilkakrotnie zmianie: Główczyn, Głupczyno, a póĽniej Glubschin i Steinau. Dobra głubczyńskie, obejmujące kilka okolicznych wsi, należały do rodziny Danaborskich, a następnie Grudzińskich, Bleszno-Bleszewskich, Grabowskich i Bojanowskich.
Chlubną kartę historii Głubczyna zapisali jego mieszkańcy w okresie międzywojennym, kiedy grunty wsi leżały na pograniczu polsko-niemieckim. Polacy, będący w mniejszości, skutecznie opierali się germanizacji. Ich ojcem duchowym był proboszcz (od 1908 r.) miejscowej parafii ks. Maksymilian Grochowski, który po śmierci ks. B.Domańskiego w 1939 r. został wybrany prezesem V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. W 1925 roku objął funkcję prezesa Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na obwód Rejencji Pilskiej i to dzięki jego inicjatywie na dawnym pograniczu wybudowano 29 szkół polskich. Jedna z nich powstała w Głubczynie, na gruntach przekazanych przez Wojciecha Hermanna, a koszt tej inwestycji w całości poniósł ks. Grochowski. Ksiądz został we wrześniu 1939 r. aresztowany, zmaltretowany przez hitlerowców w obozie w Pile, zmarł w szpitalu w Tucznie 7 listopada 1939 r.
We wsi jest kilka zabytków. Taki charakter ma kościół p.w. Jana Chrzciciela (zbudowany w latach 1869-71), posiadający barokowe i rokokowe wyposażenie. W głównej części ołtarza zobaczyć można herby Grabowskich i Bojanowskich. Na przykościelnym cmentarzu znajduje się grób ks. M. Grochowskiego. Zachował się też – choć mocno zniszczony - kościół ewangelicki. Cenną pamiątką chlubnej przeszłości jest budynek szkoły polskiej. Niedaleko wsi nad jeziorem Głubczyn Mały odkryto cmentarzysko z okresu kultury pomorskiej (groby z urnami i ceramiką użytkową). Najstarszy głubczyński obiekt - 300-letnią chatę krytą słomą – można podziwiać w Skansenie Archeologiczno-Etnograficznym w Osieku.
Współczesny Głubczyn liczy prawie 500 mieszkańców. Jest ładną i atrakcyjną dla ludzi z zewnątrz wsią. Żyje się tu bardzo wygodnie. Wszędzie prowadzą drogi asfaltowe, są chodniki, telefony, wodociągi, sieć gazownicza, działają dwa sklepy i bar.
Istnieje tu Szkoła Podstawowa im. ks. M. Grochowskiego, która od 1996 roku ma salę internetową, a od 2002 roku posiada funkcjonalną salę gimnastyczną, która (za niewielką odpłatnością) służy całej społeczności. W 2006 roku w budynku po starej kotłowni, powstała nowoczesna stołówka. Z tego pomieszczenia korzystają także panie z miejscowego KGW.
W centrum wsi znajduje się piękne, gminne jeziorko o powierzchni 9 ha, którym opiekuje się szkoła. Niedaleko są dwa kolejne jeziora - Głubczyn Mały i Głubczyn Wielki. Te od niepamiętnych czasów są własnością prywatną.
Głubczyn słynie z rolnictwa. Istnieje tu kilkanaście bardzo dobrych gospodarstw.

Miejscowości-Głubczyn
Głubczyn Głubczyn Głubczyn
Odwiedziny: 1 732 627  ,