[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Droga wojewódzka w Skórce

2012-12-21

Od sierpnia 2011 roku do lipca 2012 roku w Skórce zrealizowano nową inwestycje drogową. Inwestorem modernizacji drogi wojewódzkiej nr 188, na odcinku od granicy Skórki (od strony Krajenki) do mostu na Głomii był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Oprócz wykonania nowej nawierzchni jezdni, wybudowano chodniki z podjazdami do poszczególnych posesji oraz zatoczki autobusowe. Wykonano także skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z ulicą Pocztową. Koszt inwestycji wyniósł około 1.100.100 zł.

 

UGiM

Inwestycje 2012 - Droga wojewódzka w Skórce
Inwestycje 2012 - Droga wojewódzka w Skórce Inwestycje 2012 - Droga wojewódzka w Skórce Inwestycje 2012 - Droga wojewódzka w Skórce Inwestycje 2012 - Droga wojewódzka w Skórce Inwestycje 2012 - Droga wojewódzka w Skórce Inwestycje 2012 - Droga wojewódzka w Skórce Inwestycje 2012 - Droga wojewódzka w Skórce Inwestycje 2012 - Droga wojewódzka w Skórce Inwestycje 2012 - Droga wojewódzka w Skórce Inwestycje 2012 - Droga wojewódzka w Skórce Inwestycje 2012 - Droga wojewódzka w Skórce Inwestycje 2012 - Droga wojewódzka w Skórce Inwestycje 2012 - Droga wojewódzka w Skórce Inwestycje 2012 - Droga wojewódzka w Skórce Inwestycje 2012 - Droga wojewódzka w Skórce Inwestycje 2012 - Droga wojewódzka w Skórce
Odwiedziny: 1 722 045  ,