[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Dolnik

Sołtys: Maria Rachwał

Pierwsze wzmianki o Dolniku pochodzą z XIX wieku. Początkowo istniał tu młyn o nazwie Molendium Nadolnik. Do 1871 r. właścicielem wsi był Andrzej Goetzendorf-Grabowski. Po jego śmierci, wdowa po nim Maria z Nikolewskich wyszła za Witolda Łubieńskiego herbu Pomian, który tym sposobem wszedł w posiadanie Dolnika i Paruszki. W 1886 r. oba majątki kupił rząd pruski i rozparcelował pomiędzy niemieckich kolonistów. Do czasów II wojny światowej w Dolniku przeważała ludność niemiecka, rodzin polskich było niewiele.
Miejscowość leży przy trasie Piła – Krajenka, przez drogę sąsiaduje z Paruszką. Większość posesji usytuowanych jest przy bocznej drodze do Głubczyna. Mieszka tu ok. 160 osób, są 32 zagrody. Kiedyś Dolnik żył wyłącznie z rolnictwa. Istniały tu indywidualne gospodarstwa i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, która w latach 70 i 80 minionego wieku zatrudniała nawet setkę ludzi.
Spółdzielnia funkcjonuje i dzisiaj, ale z Dolnika nikt w niej już nie pracuje. Z ,,indywidualnych” pozostały zaś tylko trzy gospodarstwa. W centrum wsi wznosi się nowoczesna stacja paliw.
Przed Dolnikiem rysują się być może ciekawe perspektywy, bowiem coraz więcej osób interesuje się tymi stronami, a wystawiane na sprzedaż zagrody i działki szybko znajdują nabywców. Wieś posiada bowiem niezaprzeczalne atuty – dobre położenie i piękne otoczenie. Uroku dodają zdrowe lasy i rzeka Głomia, nad którą widać resztki starego młyna.


Odwiedziny: 1 722 406  ,