[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Czajcze-Leśnik

Sołtys: Mirosława Cofał

Te dwie wsie tworzą jedno sołectwo. Czajcze od Krajenki dzielą trzy kilometry, Leśnik leży przy tej samej trasie (Krajenka – Wysoka) dwa kilometry dalej.
Pierwsza wzmianka o Czajcze pochodzi z 1576 roku. Jeszcze na początku XVIII wieku była to niewielka osada zlokalizowana wokół młyna nad Głomią. Dopiero później powstał folwark, z którego w połowie XVIII wieku wydzielono kilka parceli, dając tym samym początek wsi Leśnik.
Przed wojną Czajcze nosiło nazwę Waltrowo i słynęło z zamożności. Istniało tu kilka bogatych gospodarstw wyposażonych w bieżącą wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie, co na owe czasy było ewenementem. Podwórka przy domach były wybrukowane, a w ogrodach tryskały fontanny. Szczególny podziw budził majątek zwany Zimną Kępą, oddalony od centrum wsi o dwa kilometry. Niestety, po II wojnie światowej uległ dewastacji. Niewiele także pozostało z młyna nad Głomią. Czajcze ma obecnie 153 mieszkańców. Leśnik jest mniejszą wsią – liczy tylko 40 mieszkańców. Większość utrzymuje się z pracy w rolnictwie.
Gospodarstwa są tu duże, obejmują połacie łąk i pastwisk.
W ostatnich lat obie wsie otrzymały oświetlenie. Lampy stoją nawet przy gospodarstwach położonych na uboczu. Niemniej ważne – zdaniem mieszkańców – było dokładne oznakowanie poszczególnych posesji. Teraz nikt już w tych stronach nie błądzi.
Przez teren sołectwa płynie rzeczka Kocunia. W pobliżu są duże lasy, w których odbywają się polowania dewizowe. Szczególnie urokliwie wygląda droga przez las, wiodąca do Sławianowa w gminie Złotów

Odwiedziny: 1 722 058  ,